Spolek Metoděj  (dále jen spolek) je

křesťanským, nepolitickým občanským sdružením, zřízeným podle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění. Jeho účelem je zajišťování nevýdělečné činnosti v oblasti kultury, sportu a vzdělávání s cílem zachovávání, podpory a rozvoje křesťanských, mravních a  sociálních hodnot.


Spolek Metoděj

Pořádání vzdělávacích kurzů a přednášek z různých oborů lidského poznání, pořádání kulturních, sportovních a společenských aktivit, divadelních představení, koncertů, zájmové činnosti pro děti, mládež i dospělé. Uskutečňování poznávacích zájezdů  a pobytů. Odebírání a půjčování novin, časopisů, knih       a umožnění  tělovýchovných  cvičení  pro zájemce.


Stanovy spolku Metoděj a výroční zprávy

 STANOVY SPOLKU METODĚJ


 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009  

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

Copyright © Spolek Metoděj   Katolický dům Zábřeh

Katolický dům Zábřeh

Přesvědčte se sami o našich možnostech, schopnostech  a nabídkách!