Činnost letecko-modelářského kroužku

po jednotlivých ročnících

Zájmová činnost


LETECKO - MODELÁŘSKÝ KROUŽEK Zábřeh




KONTAKT:

Petr JANŮ

e-mailová adresa :      janu_petr@centrum.cz




VLASTIVĚDNÝ KLUB Zábřeh




Copyright © Spolek Metoděj   Katolický dům Zábřeh

Katolický dům Zábřeh

Přesvědčte se sami o našich možnostech, schopnostech  a nabídkách!