2015


LETECKO - MODELÁŘSKÝ KROUŽEK Zábřeh
letecká výuka v terénu a práce v klubovně

Copyright © Spolek Metoděj   Katolický dům Zábřeh

Katolický dům Zábřeh

Přesvědčte se sami o našich možnostech, schopnostech  a nabídkách!